Allt om drakar är en icke-kommersiell blogg. Det innebär att jag inte har tagit emot någon ersättning, gratisprodukter eller recensionsexemplar, utan själv bekostar resor och annat som omnämns här. Eventuella länkar till produkter och företag görs enbart som en service till läsaren som lätt ska kunna hitta vidare till det jag skriver om.

Eftersom drakar är ett mytologiskt ämne är faktatexter ofta spekulativa i gränslandet mellan saga, sägen och sanning. Jag försöker i mesta mån ange specifika källor, men många gånger bygger informationen på sådant som får anses vara allmängods. Tilläggas bör också att bloggen, trots ämnet, i första hand riktar sig till vuxna läsare.

Alla texter och bilder som publiceras på bloggen är copyright © Johanna Paulsson om inget annat anges.